Elektrostatisk Säkerhet på Arbetsplatsen: 61340-5-1:2016 Standarden hos ProfileBear

I moderna arbetsmiljöer där elektronik och känsliga komponenter är närvarande, är risken för elektrostatiska urladdningar en verklig oro. För att adressera detta har ProfileBear, en ledande leverantör av arbetskläder och förnödenheter online, samt med en fysisk butik i Falkenberg, satsat på produkter som följer standarden 61340-5-1:2016. I detta blogginlägg kommer vi att granska denna standard, dess betydelse för elektrostatisk säkerhet, samt hur ProfileBear’s sortiment i Falkenberg innehar denna certifiering.

Översikt

61340-5-1:2016 är en internationell standard som handlar om elektrostatisk kontroll för industriella miljöer. Den innehåller riktlinjer och krav för att minska risken för elektrostatiska urladdningar som kan skada elektroniska komponenter och utrustning.

Fokus på Elektrostatisk Kontroll hos ProfileBear

ProfileBear förstår standardens betydelse och betonar därför vikten av elektrostatisk kontroll i deras sortiment. Genom att implementera lämpliga åtgärder kan man minimera risken för statisk elektricitet och dess skadliga effekter på känslig utrustning.

ESD (ElektroStatisk Urladdning) Säkerhetszon

Standarden föreskriver skapandet av säkerhetszoner, ofta kallade ESD-säkerhetszoner. Dessa områden är utformade för att minimera risken för statiska urladdningar genom användning av speciell utrustning, jordning och antistatiska material.

Materialval och Personlig Skyddsutrustning hos ProfileBear

ProfileBear erkänner vikten av att förebygga elektrostatiska urladdningar och rekommenderar därför användning av antistatiska kläder och personlig skyddsutrustning från deras onlinebutik samt i Falkenberg-butiken. Genom att välja rätt material och skyddsutrustning minimerar man riskerna för att statisk elektricitet överförs till känsliga enheter.

Populära produkter

Nyheter