Avgifter för Ej Mottagen Leverans: För att täcka kostnaderna för hantering och frakt av det returnerade paketet, debiteras kunden en avgift. I detta specifika fall är avgiften 250 SEK