Fraktkostnaden bestäms av fraktklasserna som är kopplade till de olika leverantörerna. Varje leverantör kan ha sin egen fraktklass som speglar olika kostnadsstrukturer beroende på faktorer såsom vikt, storlek och destination för leveransen.