ISO 20345:2011 Standarden för Skyddsskor hos ProfileBear

När det gäller arbetskläder och förnödenheter online har ProfileBear varit ett pålitligt namn. Inte bara online, ProfileBear har även en fysisk butik i Falkenberg, där delar av sortimentet uppfyller kraven för ISO 20345:2011. Denna certifiering för skyddsskor spelar en avgörande roll i arbetsmiljöer där det finns en risk för fotskador.

Översikt av ISO 20345:2011 hos ProfileBear

Denna standard fastställer minimikrav för skyddsskor som ska användas där fotens säkerhet är i fara. ProfileBear, med sitt dedikerade engagemang för kvalitet, erbjuder skor som uppfyller dessa höga standarder, både online och i deras Falkenberg butik.

Skyddsnivåer och Egenskaper

Så vad innebär det när ProfileBear erbjuder skor med ISO 20345:2011-certifiering? Skor som uppfyller denna standard kan erbjuda skydd mot krossning, penetration, elektrisk risk med mera. Standarden innehåller även krav på halkmotstånd och ergonomi.

Material och Konstruktion

Hos ProfileBear kan kunderna vara säkra på materialkvaliteten. Kraven på material och konstruktion, som tåhättans styrka och sulans motstånd mot penetration, är alla uppfyllda i deras utvalda sortiment.

Skötsel och Märkning

I linje med ISO 20345:2011 erbjuder ProfileBear också riktlinjer för underhåll och skötsel av skyddsskorna för att säkerställa långvarigt skydd. Märkning av skorna, vilket är ett krav i standarden, ger konsumenten viktig information.

Betydelsen av ISO 20345:2011 hos ProfileBear

ProfileBear förstår vikten av fotens säkerhet. Genom att följa denna standard garanterar de att både arbetsgivare och anställda får det bästa fotprotektion på marknaden. Deras engagemang för säkerhet reflekteras i deras noggrant utvalda sortiment, som hjälper arbetstagarna att känna sig trygga.

Sammanfattning:

Hos ProfileBear ligger kundernas säkerhet i första hand. ISO 20345:2011-standarden hos ProfileBear representerar inte bara ett kvalitetsmärke, utan även deras dedikation till att skydda arbetsstyrkans fötter. Besök deras onlinebutik eller Falkenberg butik för att se hela utbudet av skyddsskor som uppfyller denna standard.