Villkor

Villkor2023-11-26T19:23:20+02:00
Betalning via Klarna2023-11-26T13:50:03+02:00

 

 • Betala med klarna:

  När du väljer att betala med faktura erbjuder vi dig möjligheten att betala 30 eller 60 dagar från dess att vi skickat varorna eller biljetterna för leverans, eller från tillgängligt datum för tjänsterna eller digitalt material. Vi överlåter vårt krav på betalning för ditt köp till Klarna Bank AB (“Klarna”). Klarna kommer att skicka en betalningsinstruktion till dig där du ska betala direkt till Klarna. För kontaktuppgifter och ytterligare information om Klarna, gå till klarna.se.

  Om du tidigare valt att ansluta dig till Klarnas aggregerings-tjänst Månadsfaktura kommer fakturan istället att inkluderas i din månadsfaktura. Detta innebär att alla fakturaköp du gör under en viss period samlas på en samlingsfaktura, istället för att skickas som separata fakturor per köp. Kredittiden på varje individuell faktura som ingår i samlingsfakturan varierar mellan 14-45 dagar, beroende på när i aggregerings-cykeln som köpet gjordes och varorna/tjänsterna levereras/skickas. Alla fakturaköp som aktiveras innan brytdagen samlas på en månadsfaktura. Fakturaköp som aktiveras efter brytdagen hamnar på nästa månadsfaktura.

 • Kostnader och avgifter:

  När du väljer att betala med faktura erbjuder vi dig möjligheten att betala 30 eller 60 dagar från dess att vi skickat varorna eller biljetterna för leverans, eller från tillgängligt datum för tjänsterna eller digitalt material. Vi överlåter vårt krav på betalning för ditt köp till Klarna Bank AB (“Klarna”). Klarna kommer att skicka en betalningsinstruktion till dig där du ska betala direkt till Klarna. För kontaktuppgifter och ytterligare information om Klarna, gå till klarna.se.

  Om du tidigare valt att ansluta dig till Klarnas aggregerings-tjänst Månadsfaktura kommer fakturan istället att inkluderas i din månadsfaktura. Detta innebär att alla fakturaköp du gör under en viss period samlas på en samlingsfaktura, istället för att skickas som separata fakturor per köp. Kredittiden på varje individuell faktura som ingår i samlingsfakturan varierar mellan 14-45 dagar, beroende på när i aggregerings-cykeln som köpet gjordes och varorna/tjänsterna levereras/skickas. Alla fakturaköp som aktiveras innan brytdagen samlas på en månadsfaktura. Fakturaköp som aktiveras efter brytdagen hamnar på nästa månadsfaktura.

 • Kreditprövning och personuppgiftsbehandling:

  När du väljer att betala med faktura gör Klarna en kreditprövning. Om en kreditupplysning tas kommer du bli underrättad om detta samt få en kopia på kreditupplysningen skickad per post eller e-mail. Vi informerar inte banker eller andra långivare om en eventuell kreditupplysning och det påverkar inte heller din kreditvärdighet/score. Klarna behandlar dina personuppgifter för att uppfylla våra åtaganden enligt detta avtal och för de övriga syften som redovisas i vår Dataskyddsinformation. Dataskyddsinformationen hittar du här, eller på vår hemsida, och genom att använda Klarnas tjänster så bekräftar du också att du tagit del av denna Dataskyddsinformation. Vi behandlar dina personuppgifter bland annat för att utföra identifikation, kundanalys, kreditprövning, marknadsföring och affärsutveckling. Vi kan också komma att överföra dina personuppgifter till utvalda partners (såsom kreditvärderingsinstitut), som kan vara etablerade i en stat utanför EU/EES. Du hittar mer information om vår delning av personuppgifter, dina rättigheter i förhållande till dessa, hur du kan kontakta oss med frågor, eller vända dig till myndighet med klagomål, i Dataskyddsinformationen.

 • Överlåtelse:

  Du får inte överlåta eller överföra några rättigheter eller skyldigheter du har enligt dessa villkor. I den utsträckning som inte annars redan tillåts enligt tillämplig lag, kan Klarna, när som helt, överlåta eller överföra dessa villkor eller de rättigheter och/eller skyldigheter som gäller enligt dessa villkor, dock förutsatt att sådan överföring eller överlåtelse inte är till din nackdel, och inte ändrar de rättigheter och skyldigheter du har enligt dessa villkor.

 • Flytta fram förfallodagen:

  Du flyttar fram förfallodagen för din betalning av fakturan med det antal dagar som du själv väljer.

 • Betalningsvillkor:

  En avgift debiteras för att flytta fram förfallodagen. Storleken på avgiften beror på antalet dagar som förfallodatumet flyttas fram och det totala ordervärdet på fakturan. Ditt nya förfallodatum och avgiften visas i samband med du väljer nytt förfallodatum och på bekräftelsen som kommer att skickas till dig via e-post. Betalning av avgiften görs i samband med betalningen av det ursprungliga fakturabeloppet på ditt nya förfallodatum.

  En påminnelseavgift tillkommer vid utebliven betalning på din nya förfallodag. Har du handlat för under 60 kr tillkommer 29 kr, och har du handlat för 60 kr eller mer tillkommer 60 kr i påminnelseavgift. Sker ingen betalning därefter kan fordran komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader kan tillkomma.

 • Kreditprövning och personuppgiftshantering:

  Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Du får då en kopia på kreditupplysningen per post. Vi informerar inte banker eller andra långivare om en eventuell kreditupplysning och det påverkar inte heller din kreditvärdighet/score. Klarna behandlar dina personuppgifter för att uppfylla våra åtaganden enligt detta avtal och för de övriga syften som redovisas i vår Dataskyddsinformation. Dataskyddsinformationen hittar du här, eller på vår hemsida, och genom att använda Klarnas tjänster så bekräftar du också att du tagit del av denna Dataskyddsinformation. Vi behandlar dina personuppgifter bland annat för att utföra identifikation, kundanalys, kreditprövning, marknadsföring och affärsutveckling. Vi kan också komma att överföra dina personuppgifter till utvalda partners (såsom kreditvärderingsinstitut), som kan vara etablerade i en stat utanför EU/EES. Du hittar mer information om vår delning av personuppgifter, dina rättigheter i förhållande till dessa, hur du kan kontakta oss med frågor, eller vända dig till myndighet med klagomål, i Dataskyddsinformationen.

 • Ångerrätt:

  Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dagen då avtalet ingicks. Ångerfristen börjar dock tidigast löpa från den dag avtalsvillkor och information om ångerrätten tillhandahålls i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form.

  Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet till Klarna. Klarnas kontaktuppgifter finner du längst ner i villkoren. Du kan även använda dig av den ångerblankett som finns på Konsumentverkets webbplats (konsumentverket.se). För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

  Vid utövandet av ångerrätten måste du återbetala fakturabeloppet enligt den ursprungliga fakturan, tillsammans med eventuell dröjsmålsränta och avgift som uppkommit, senast 30 dagar efter ditt meddelande om ångerrätt. Du gör betalningen genom att använda samma betalningsuppgifter som anges på originalfakturan. Du kan bli skyldig att betala för den delen av tjänsten som tillhandahållits innan du ångrade avtalet, om du har informerats härom innan avtalets ingående och Klarna har påbörjat fullgörandet av avtalet på din begäran innan ångerfristen löpt ut. Ersättningsskyldigheten motsvarar omfattningen av den tillhandahållna tjänsten vid tidpunkten då du ångrade avtalet i förhållande till den fullständiga tjänsten enligt avtalet.

  Vänligen notera att utövandet av ångerrätten av detta avtal inte innebär att ditt avtal med butiken frånträds.

  Kommunikation

  Kommunikationen med anledning av dessa villkor sker på svenska.

Titel

Till toppen